Ατομική Ψυχοθεραπεία

Επικοινωνήστε για περισσότερα

Επιστροφή

Tο σημαντικότερο εργαλείο μιας ευτυχισμένης ζωής είναι η επίγνωση πρώτα του ποιος είμαι και μετά του τι χρειάζομαι. Συχνά ενώ νομίζουμε ότι ξέρουμε και τα δύο αυτά, μας μπερδεύουν οι άλλοι ή το ίδιο μας το μυαλό. Γεμίζουμε αντιθέσεις και δυσκολευόμαστε.

Με τη Ψυχοθεραπεία μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα ανώφελα ‘πρέπει’ από αυτά που πραγματικά επιλέγουμε, δίνοντας και λίγο χώρο στα ‘θέλω’. Έτσι, μπορούμε να πάρουμε τον έλεγχο της ζωής μας συνειδητά στα χέρια μας, ώστε να την απολαμβάνουμε περισσότερο.

Η Συμβουλευτική διαφέρει λίγο από την ψυχοθεραπεία και φαίνεται από την ίδια τη λέξη… ο ρόλος του θεραπευτή είναι περισσότερο συμβουλευτικός, ως εξωτερικό μάτι, και όχι τόσο ως συνοδοιπόρος, όπως στην ψυχοθεραπεία. Συνήθως απευθυνόμαστε στη συμβουλευτική για κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο οι γνώσεις του συμβούλου μπορεί να μας βοηθήσουν να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα.

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με την Ανέττα Αλεξανδρίδη στο 693 256 5097.

Designed and developped by Ioannis Panagopoulos