Επιστροφή

Meditation, Mindful Action

Συνεχίζουμε με τα μαθήματα διαλογισμού, προχωρώντας στον Δεύτερο Κύκλο μαθημάτων.

Για πληροφορίες σχετικά με τον Πρώτο Κύκλο και τη δασκάλα μας Swami Nirvikalpa, πατήστε εδώ

Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων διαλογισμού είναι χωρισμένος σε τρεις διδακτικές ενότητες και κάθε ενότητα περιλαμβάνει δώδεκα συναντήσεις (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017, Ιανουάριος – Μάρτιος και Απρίλιος – Ιούνιος 2018). Οι τρεις ενότητες αποτελούν μία ολότητα, που ολοκληρώνουν το level 2. Παρόλα αυτά, η κάθε ενότητα ξεχωριστά έχει την αυτονομία της και το στόχο της.

Αφορά ασκούμενους που έχουν προηγούμενη εμπειρία σε τεχνικές διαλογισμού – Ράτζα Γιόγκα και επιθυμούν να εξελίξουν την πρακτική τους.

Πρώτη ενότητα: Εδραιώνομαι στη στάση του “παρατηρητή”. Γίνομαι “φιλικός” με το νου μου.
Δεύτερη ενότητα: Εστιάζω στη θετικά. Δυναμώνω τη θέλησή μου. Εκφράζω τη χαρά στη ζωή μου.
Τρίτη ενότητα: Γνωρίζω και εκφράζω το εσωτερικό δυναμικό μου. Μετατρέπω τις αδυναμίες σε δυνάμεις. Εκπληρώνω φιλοδοξίες και ανάγκες. Νοιώθω ολοκληρωμένος και ισορροπημένος

Ενδεικτικά, ένα τυπικό μάθημα περιλαμβάνει:

  • Προ-διαλογιστικές άσανα (σωματικές στάσεις), που σκοπό έχουν να απομακρύνουν την σωματική ένταση και να ενεργοποιήσουν ευχάριστα το σώμα, ώστε να βρούμε μια άνετη και σταθερή στάση για την πρακτική του διαλογισμού, που διαρκεί περίπου τριάντα λεπτά.
  • Τεχνικές Πραναγιάμα, όπου η αναπνοή είναι το όχημα, ώστε να επέλθει ισορροπία και εναρμόνιση στο συμπαθητικό – παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. “Χτίζουν” ένα γερό νευρικό σύστημα και προετοιμάζουν το νου για τις τεχνικές διαλογισμού.
  • Τεχνικές Pratyahara, για την εσωτερίκευση της προσοχής και την ανάπτυξη της παρατήρησης.
  • Πρακτικές αυτο-ανάπτυξης, για τη διεύρυνση της επίγνωσης, τον αναπρογραμματισμό του νου, την εστίαση στα θετικά και την επίτευξη των στόχων.
  • Δίνονται συνεχώς ερεθίσματα για την πρακτική εφαρμογή των τεχνικών που διδάσκεστε στην καθημερινή σας ζωή, με σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής και την έκφραση της χαράς.
  • Προσωπική καθοδήγηση στους ασκούμενους, όπου χρειάζεται, για την απομάκρυνση των εμποδίων.

Η αλληλεπίδραση της ομάδας είναι σημαντικό μέρος όλων των ενοτήτων σε αυτό τον κύκλο μαθημάτων και καθορίζει την εξέλιξη της ομάδας.

Επιστροφή

Designed and developped by Ioannis Panagopoulos