Επιστροφή

Moon Days

Είναι παράδοση στην Ashtanga Yoga να κάνουμε διάλειμμα από την πρακτική τις μέρες που έχουμε πανσέληνο ή νέα σελήνη (περισσότερα εδώ, μόνο στα Αγγλικά).

Αυτές τις μέρες οι πρωινές τάξεις δεν πραγματοποιούνται και η απογευματινή γίνεται καθοδηγούμενη Moon Class, μια πρακτική πιο αργή και με έμφαση στη ‘γείωση’ και στο ‘άφημα’ μέσα στις asanas. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους ασκούμενους της Ashtanga να ισορροπήσουν τη δυναμικότητα και τη ροή της πρακτικής με μια μαλακή και θεραπευτική προσέγγιση. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι!

2018

Full Moon Τρίτη 02.01
New Moon Τετάρτη 17.01
Full Moon Τετάρτη 31.01

New Moon Πέμπτη 15.02

Full Moon Παρασκευή 02.03
New Moon Σάββατο 17.03
Full Moon Σάββατο 31.03

New Moon Δευτέρα 16.04
Full Moon Δευτέρα 30.04

New Moon Τρίτη 15.05
Full Moon Τρίτη 29.05

New Moon Τετάρτη 13.06
Full Moon Πέμπτη 28.06

New Moon Παρασκευή 13.07
Full Moon Παρασκευή 27.07

New Moon Σάββατο 11.08
Full Moon Κυριακή 26.08

New Moon Κυριακή 09.09
Full Moon Τρίτη 25.09

New Moon Τρίτη 09.10
Full Moon Τετάρτη 24.10

New Moon Τετάρτη 07.11
Full Moon Παρασκευή 23.11

New Moon Παρασκευή 07.12
Full Moon Σάββατο 22.12

Επιστροφή

Designed and developped by Ioannis Panagopoulos