Επιστροφή

Moon Days

Είναι παράδοση στην Ashtanga Yoga να κάνουμε διάλειμμα από την πρακτική τις μέρες που έχουμε πανσέληνο ή νέα σελήνη (περισσότερα εδώ, μόνο στα Αγγλικά).

Αυτές τις μέρες το πρωινό και απογευματινό Mysore μάθημα γίνονται καθοδηγούμενη Moon Class, ενώ ακυρώνεται το μάθημα Self-Practice, αν πέφτει εκείνη τη μέρα. Η Moon Class είναι μια πρακτική πιο αργή και με έμφαση στη ‘γείωση’ και στο ‘άφημα’ μέσα στις asanas. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους ασκούμενους της Ashtanga να ισορροπήσουν τη δυναμικότητα και τη ροή της πρακτικής με μια μαλακή και θεραπευτική προσέγγιση. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι!

2019

New Moon Κυριακή 6/01
Full Moon Δευτέρα 21/01

New Moon Δευτέρα 4/02
Full Moon Τρίτη 19/02

New Moon Τετάρτη 6/03
Full Moon Πέμπτη 21/03

New Moon Παρασκευή 5/04
Full Moon Παρασκευή 19/04

New Moon Κυριακή 5/05
Full Moon Κυριακή 19/05

New Moon Δευτέρα 3/06
Full Moon Δευτέρα 17/06

New Moon Τρίτη 2/07
Full Moon Τετάρτη 17/07

New Moon Πέμπτη 1/08
Full Moon Πέμπτη 15/08
New Moon Παρασκευή 30/08

Full Moon Σάββατο 14/09
New Moon Σάββατο 28/09

Full Moon Δευτέρα 14/10
New Moon Δευτέρα 28/10

Full Moon Τρίτη 12/11
New Moon Τρίτη 26/11

Full Moon Πέμπτη 12/12
New Moon Πέμπτη 26/12

Επιστροφή

Designed and developped by Ioannis Panagopoulos